ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi www.aracariyorum.com internet sitesi ve aracariyorum mobil uygulamalarının tamamını temsil eden aracariyorum platformunun üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden platforma üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen platform kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

1. Taraflar 

 • a) www.aracariyorum.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İ.Ü Avcılar Kampüsü Teknokent Binası Kat: No:304 te mukim Milenyum Bilgisayar ve Dan. Tic Ltd Şti ("Aracariyorum") 
 • b) www.aracariyorum.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") 

2.Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme’nin konusu www.aracariyorum.com internet sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla sunulan “aracariyorum” platform hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 

3. Tanımlar 

Araç Arayan: Araç bulmak adına aracariyorum platformunda ilan yayınlayan gerçek veya tüzel kişi.
Araç Sahibi: Aracına iş bulmak adına boş araç ilanı yayınlayan veya araç arayanlara teklif gönderen gerçek ve tüzel kişi.
Teklif: Arac Sahibinin, araç arayan ın verdiği ilana yanıt olarak hizmeti verme karşılığı istediği ücret.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

 • 3.1. Üye, platforma üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Aracariyorum'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda aracariyorum, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar. 
 • 3.2. Üye, Aracariyorum tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Aracariyorum 'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Aracariyorum'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
 • 3.3. Üye, Aaracariyorum tarafından sunulan platform hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Platformun işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. www.aracariyorum.com, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
 • 3.4. Üye, www.aracariyorum.com internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
 • 3.5 Aracariyorum platformunda üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Aracariyorum'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. Aracariyorum’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 • 3.6. Aracariyorum, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.aracariyorum.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Aracariyorum’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 • 3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
 • 3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Aracariyorum'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayri tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Aracariyorum’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
 • 3.9. Aracariyorum 'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Aracariyorum’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • 3.10. Aracariyorum platformunda, başka üyeler tarafından girilen her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Aracariyorum tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde platformda yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Aracariyorum hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Aracariyorum, web sitesinin, mobil uygulamalarının ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte platformda mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. 
 • 3.11. aracariyorum.com platformunda yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Aracariyorum yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz. 
 • 3.12. www. aracariyorum.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar Aracariyorum mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu platformda adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
 • 3.13. Aracariyorum platformunda bulunan malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. 
 • 3.14. Aracariyorum tarafından platformun iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde sisteme erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, sisteme erişilen tarih ve saat, sistemde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
 • 3.15. Aracariyorum kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, platformun kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Aracariyorum, üyenin portal hizmetlerini alırken aracariyorum platformu üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Aracariyorum yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir. 
 • 3.16. Aracariyorum, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Aracariyorum’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,
  b) Aracariyorum platformunun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde
  c) Aracariyorum ve www.aracariyorum.com kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
  d) Üyenin, Aracariyorum platformundan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir.
 • 3.17. Aracariyorum platformunun virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye aracariyorum platformuna girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.aracariyorum 'da toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. Aracariyorum, platformdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir. 
 • 3.18. Aracariyorum, platfortm içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya platformda kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 
 • 3.19. Aracariyorum, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 
 • 3.20. Taraflar, Aracariyorum'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 

4. Kullanım Şartları

4.1 Üyelik Sistemi

 • www.aracariyorum.com sitesine üyelik ücretsizdir. Üye hesabı oluştururken platforma beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Araçariyorum, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili üye’ye aittir. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

4.2 Araç Arayan ile Araç Sahibi arasındaki ilişkiler

 • 4.2.1 Arac arayan ile araç sahibi arasındaki her türlü anlaşmanın karşılığında ödenen ücretin iadesi ilgili sorumluluk araç sahibindedir. Hizmet Bedeli Aracariyorum’dan talep edilemez. 4.2.2 Aracariyorum, araç arayan ve araç sahibi arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

5. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 • 5.1 Araçariyorum'un araç arayan ile araç sahibi arasındaki teklif, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aracariyorum, Araç arayan ve araç sahibi arasında uyum olacağını veya araç arayanın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir araç sahibi bulacağını garanti etmez ve edemez. Araç arayanlar ve Araç sahipleri birbirleri hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
 • 5.2 Portal aracılığı ile araç sahibinden alınacak hizmetlerin sorumluluğu ile araç arayanların ödeme sorumluluğu karşılıklı birbirlerine aittir. Araçariyorum'un bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 • 5.3 Araçariyorum , araç sahibini veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Araçariyorum ,üye oylamaları ve üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla araç sahipleri arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı araç sahipleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, araçariyorum’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
 • 5.4 Aracariyorum, arac arayan ve araç sahibi arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, arac sahibinin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda araç arayan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Aracariyorum’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 5.5 Aracariyorum, araç arayan'ın aldığı hizmet karşılığı yapacağı ödemeden veya her türlü ticari faaliyetten veya her hangi zamanda araç sahibine veya 3. kişilere vereceği zararlardan sorumlu değildir.
 • 5.6 Aracariyorum, araç sahibinin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 • 5.7 Araç arayan ile araç sahibi arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur.
 • 5.8 Araçariyorum tarafından işletilen platformda listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Araçariyorum, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
 • 5.9 Araçariyorum, araç arayanlar ile araç sahipleri arasında yapılacak her türlü sözleşme veya anlaşmanın tarafı değildir. Tarafların birbirleriyle paylaştıkları, isim, soy isim, kimlik numarası, vergi numarası, vergi dairesi, plaka bilgileri, ruhsat bilgileri vs.. her türlü bilgiden dolayı uğrayacakları zarar da tarafların kendileri sorumludur.
 • 5.10 Araçariyorum'un, ne araç arayanlar ile ne de araç sahipleri ile arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, acentecilik, veya orta girişimcilik ilişkisi yoktur.

6. Sözleşmenin Feshi 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Aracariyorum tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Aracariyorum, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

7. İhtilafların Halli 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

8. Yürürlük 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.